Geschiedenis

Op 16 januari 2010 kwamen een zestal zangvrienden en een met hen bevriende dirigent bijeen om te bespreken in hoeverre zij dachten dat het tot de mogelijkheden behoorde een mannenkoor op te richten naast de al bestaande koren in Ouddorp.

Uitgangspunt was dat de reeds bestaande koren geen nadelige invloeden van het nieuw op te richten koor zouden ondervinden, ondanks het feit dat de zes mannen en de dirigent zojuist afscheid hadden genomen van één van de bestaande koren. Dit betekende dat het potentiëel van het nieuwe koor moest kunnen komen uit de doelgroep die nog geen lid was van een ander koor, of wel aan een ander koor verbonden was dat op andere tijden repeteerde dan het tijdstip dat voor het op te richten koor gepland zou worden.
Kansen werden gezien en uitgewerkt, zodat reeds op donderdag 21 januari een eerste repetitie plaats vond met twaalf mannen in een verdeling qua stemmen die vierstemmig instuderen vanaf het begin mogelijk maakte.
 
Na vijf maanden was er een zodanig vertrouwen in de levensvatbaarheid van het koor qua aanwas van leden dat op 22 juni 2010 de gang naar de notaris kon worden gemaakt en het Christelijk mannenkoor 'Obadja'  officiëel werd opgericht met een ledental van negentien mannen.
 
Na vier jaren van fijne samenwerking heeft het koor eind 2013 afscheid genomen van de dirigent van het eerste uur, Ab Vroegindeweij. 
Van januari tot mei 2014 stonden we onder leiding van dirigent Marco 't Hart uit Brielle en hebben we twee paaszangdiensten mogen verzorgen. Na deze periode hebben dirigent en koor in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. Tijdens een heel fijne avond in de fraaie Catherijnekerk te Brielle, met een rondleiding en natuurlijk veel zingen, hebben we afscheid genomen van Marco.
Vanaf mei 2014 dirigeert de Ouddorpse dirigent Jan Bezuijen het koor. 
De muzikale begeleiding tijdens uitvoeringen wordt verzorgd door de kundige en in de regio ook zeer bekende en gewaardeerde organist Johan van Wijk.
Momenteel telt het koor 20 leden en zijn nieuwe stemmen van harte welkom.