Uitgevoerd.........................

Afbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegen
 
Verder hebben we op 21 oktober 2017 medewerking verleend aan een zangavond waarin ook de herdenking van 500 jaar Hervorming centraal stond. De avond vond plaats in de St. Lambertuskerk in Strijen. Een heel mooie zangavond die nog eens een extra dimensie kreeg door het verzorgen van enkele muzikale intermezzo's op de harp door Joline Sperling. Indrukwekkend.
 
14 December 2017 gaven we invulling aan de uitnodiging van de Christelijke VrouwenBond uit Goedereede om in zalencentrum Oostdam medewerking te verlenen aan haar kerstviering. De avond bestond uit declamatie, gedicht, kerstverhaal, samenzang en het vertolken door ons koor van een aantal kerstliederen. Een mooie avond.
 
Zaterdag 23 december 2017 verleenden we medewerking aan een kerstzangavond in de Hervormde kerk van Ouddorp. De avond begon om 19:30 uur. Ook Christelijk kamerkoor "Da Lui Cantiamo" onder leiding van dirigent W.C. Meijboom en begeleid door Martien de Vos verleende haar medewerking. Muzikale intermezzo's werden verzorgd door Andrea Grinwis en Martin van Moort op de dwarsfluit en Astrid van Rossum op de harp. Jan Bezuijen dirigeerde Obadja en onze vaste organist was ook deze avond weer Johan van Wijk.
 
Donderdag 15 februari 2018 waren we als koor weer te gast in Zorgvoorziening De Vliedberg in Ouddorp. We zongen, onder leiding en begeleiding van onze dirigent Jan Bezuijen, een aantal koornummers rondom het thema Israëljaar. Samen met de aanwezige bewoners hebben we ook een flink aantal vaderlandse liederen "uit de oude doos" mogen zingen, waarbij in een aantal gevallen de bewoners het koor overstemden. Geweldig hoe onze vrienden en vriendinnen daar kunnen genieten van deze liederen. Dan heb je het als koor en dirigent gelijk ook naar de zin.
 
15 Maart 2018 hebben we het programma van 15 februari uitgevoerd in Zorgvoorziening Het Spectrum in Stellendam. Ook hier bleken de bewoners zich de liederen van vroeger heel goed te herinneren. Er werd volop meegezongen met het koor. Hartverwarmend om het enthousiasme en de dankbaarheid van de bewoners te mogen ervaren.
 
Op  26 mei 2018 mochten we medewerking verlenen aan een herdenkingsdienst voor het 40-jarig huwelijks-jubileum van het kostersechtpaar van de St. Lambertuskerk in Strijen in genoemde kerk. Vrij kort na ons optreden in deze kerk op 21 oktober 2017 werden we gebeld door de koster met de mededeling dat het koor een zodanige indruk had achtergelaten dat zijn vrouw en hij besloten hadden te inventariseren of we bereid waren hun 40-jarig huwelijk op 26 mei op te luisteren tijdens genoemde herdenkingsdienst. Het werd een mooie dienst. Vanwege vakantie van onze dirigent was op deze middag Berdien Dekker onze dirigente, voor een aantal mannen in het koor die ook in een door haar geleid mannenensemble zingen een bekende, voor de rest van het koor een vreemde dirigente. Aan de reacties van de aanwezigen tijdens de dienst te horen was Berdien een geslaagde keuze. Na koffie te hebben gedronken met het jubilerend echtpaar gingen we zeer tevreden naar huis.
 
20 Oktober werd medewerking verleend aan een zangavond in Oud-Beijerland, georganiseerd door de Stichting Ontmoeting. Naast zang door ons koor en een kinderkoor werd er ook een presentatie gehouden over het werk van de stichting onder dak- en thuislozen in Rotterdam. Indrukwekkend! Als koor hebben we twee blokken van vier liederen gezongen met als afsluiting "De Heilige Stad". We mochten heel positieve reacties ontvangen.
 
Op 14 december 2018 hebben we samen met Chr. gemengd koor Sursum Corda uit Dirksland een kerstuitvoering verzorgd in de kerk van de Hervormde gemeente van Dirksland. Samen mocht hier ook echt samen zijn. Beide dirigenten zongen in elkaars koor mee en ook werd door één van onze koorleden met Sursum Corda mee gezongen. Het was een heel mooie avond met prachtige liederen die door beide koren op heel mooie wijze vertolkt werden veelal onder begeleiding van een geweldig mooi musicerend instrumentaal ensemble. Er was ook ruimte voor samenzang en het instrumentaal intermezzo op de harp werd grandioos vertolkt. Een avond om met veel genoegen op terug te zien.
 
22 december 2018 hebben we medewerking verleend aan een kerstviering in "De Levensbron" in Goedereede. Een mooie avond waarop we de liederen over de geboorte van onze HEERE op een mooie manier mochten vertolken.
 

 
Op D.V. 27 april, Koningsdag, hebben we medewerking te verlenenverleend aan een zangavond in de Hervormde kerk van Ouddorp, georganiseerd door de Oranjevereniging van Ouddorp.